Hvorfor få katten passet en weekend, når den godt kan passe sig selv?

I 2017 blev der er i gennemsnit begået 80 indbrud hver dag – det svarer til
3,3 indbrud i timen! Danmark er faktisk det land i Europa med flest indbrud pr. indbygger.

Derfor kan det være en god ide at indtænke i sine daglige døgnrytme samt ferieplaner, hvordan hjemmet efterlades. Det er kendt at tyve holder øje med dit hjem i dage før de slår til – hvornår kører I på arbejde? Hvor længe står huset tomt? Hvornår kommer I hjem? Er der en hund? Så for at sikre hjemmet skal du bryde den faste rytme.

Det kan du gøre med at tænde og slukke lyset i stue og på toilet efter uforudset og tilfældig rytme, du kan tænde tv’et også. Hertil kan vi være behjælpelige, da der vil køre en bil ind i indkørslen på “unormale” tidspunkter og radio/tv kan tændes (de fleste fjernsyn har fire timers timer indbygget, således de slukker selv efter fire timer), vi tænder lys, så det synes at der er nogen hjemme og vi holder generelt opsyn med afkrydsninger på postkassen, en sten ved entredøren, en gren i indkørslen… og alle de andre tricks tyvene anvender for at kontrollere hjemmet for om det står tomt.

Disse foranstaltninger er medvirkende til at gøre dit hjem sikker – for det er det, som holder tyven væk!